Ktoré sú spoločnosti BMW na Slovensku

Na Slovensku poskytuje BMW služby prostredníctvom viacerých strán.

Spoločnosť BMW Vertriebs GmbH – organizačná zložka Slovenská republika („BMW Slovensko”) koordinuje podnikanie BMW na Slovensku: vymenúva predajcov a zástupcov, rieši podporu druhej úrovne a technické problémy, prevádzkuje domovskú stránku bmw.sk, online kontá MyBMW a službu ConnectedDrive a propaguje značku BMW.

Predajcovia, pokiaľ nie je uvedené inak, sú nezávislé firmy, ktoré nie sú súčasťou Skupiny BMW, ale pôsobia pod značkou BMW na základe licencie na predaj a servis vozidiel BMW.

BMW AG a BMW Vertriebs GmbH sú materské spoločnosti Skupiny BMW a zabezpečujú veľkú časť IT infraštruktúry prostredníctvom vyššie uvedených spoločností. Predajcovia poskytujú služby zákazníkom a podporu tretej úrovne pri technických problémoch.

Spoločnosť BMW Slovensko je zodpovedná za vaše údaje a „prevádzkovateľ“ vašich údajov, ktoré získa priamo od vás, prostredníctvom domovskej stránky bmw.sk, konta MyBMW, služby ConnectedDrive a prostredníctvom riešenia akejkoľvek podpory druhej úrovne a technických problémov.

Predajcovia sú prevádzkovatelia údajov o vás, ktoré im vy, ako aj spoločnosť BMW Slovensko, poskytujete v súvislosti s vašim predajom a servisnými požiadavkami.

BMW AG je vo všeobecnosti poskytovateľ služieb alebo sprostredkovateľ údajov pre vyššie uvedené strany. BMW AG je však okrem toho aj prevádzkovateľom údajov získaných prostredníctvom použitia Connected App, ako aj spoločným prevádzkovateľom údajov pre technické poskytovanie služieb ConnectedDrive.

Všetci vyššie uvedení prevádzkovatelia zabezpečia s primeraným úsilím, aby boli akékoľvek otázky súvisiace so spracovaním inými prevádzkovateľmi ako sú vyššie uvedení správcovia adresované príslušnému prevádzkovateľovi na zodpovedanie.

Hoci dané zásady ochrany osobných údajov popisujú niektoré z použití vašich údajov zo strany predajcov, predajcovia môžu zhromažďovať aj iné údaje, ktoré sa vás týkajú, a mať svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov, ktoré stanovujú, ako používajú údaje, a s ktorými by ste sa mali oboznámiť. Musíte kontaktovať priamo predajcu v súvislosti s takýmito zmenami alebo otázkami týkajúcimi sa ich použitia vašich údajov. Odkazy na “my” v týchto zásadách ochrany osobných údajov sú na spoločnosť BMW Slovensko, a BMW AG a nezahŕňajú predajcov.

Kontaktné údaje každého z vyššie uvedených prevádzkovateľov:
https://www.bmw.sk/sk/footer/metanavigation/data-privacy/privacy-subpage-contact-information.html.

+ Čítaj viac

Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje

Na Slovensku spracúvajú spoločnosti BMW vaše osobné údaje, okrem iného, v nasledujúcich prípadoch:

• Ak nás kontaktujete priamo, napr. prostredníctvom domovskej stránky bmw.sk alebo našich zákazníckych liniek s cieľom požiadať o informácie o našich produktoch a službách.
• Ak nakupujete produkt alebo službu priamo od nás (napr. obchod s produktmi životného štýlu BMW).
• Ak reagujete na naše priame marketingové kampane, napr. vyplnenie kontaktnej kartičky alebo zadanie údajov on-line na jednej z našich domovských stránok.
• Ak sú nám vaše osobné údaje prenesené od autorizovaných predajcov alebo iných tretích strán.
• Ak sú údaje o vašom vozidle (vrátane VIN) prenesené spoločnosti BMW AG, kým je na vašom vozidle vykonávaný servis alebo oprava napr. u autorizovaných predajcov. 
• Ak nám vaše osobné údaje oprávnene prenášajú iné právnické osoby zo Skupiny BMW alebo obchodní partneri. 
• Ak sme získali vaše osobné údaje z iných zdrojov (napr. komerční sprostredkovatelia).

Ak poskytujete údaje v mene niekoho iného, musíte zabezpečiť, aby mu boli predtým poskytnuté tieto zásady ochrany osobných údajov. Ak ste mladší ako 16 rokov, prosím neposkytnite nám žiadne vaše údaje, pokiaľ na to nemáte súhlas vášho rodiča alebo poručníka.

Prosím pomôžte nám priebežne aktualizovať vaše údaje tým, že nás budete informovať o akýchkoľvek zmenách vašich kontaktných údajov alebo preferencií.
 

+ Čítaj viac

Aké údaje môžu byť o vás zhromažďované

Prostredníctvom rôznych služieb a kontaktných kanálov popísaných v týchto zásadách ochrany osobných údajov môžu byť o vás zhromažďované nasledujúce druhy údajov:

• Kontaktné údaje ► meno, titul, iniciálky, adresa, telefónne čísla, e-mailová adresa, fax.
• Osobné informácie ► dátum narodenia, rodinný stav, členovia rodiny, vodičský preukaz (druh), profesia, skúšobná jazda, záľuby, uprednostňovaný spôsob úhrady, uprednostnený kontaktný kanál, VIN, meno spoločnosti.
• Záujmy ► údaje, ktoré nám poskytujete o svojich záujmoch, vrátane typu vozidiel, o ktoré máte záujem.
• Používanie stránky a komunikácie ► ako používate našu stránku a či otvárate alebo preposielate našu komunikáciu, vrátane informácií zhromaždených prostredníctvom cookies a iných sledovacích technológií (podrobnosti uvádza naša politika cookies, ktorá sa nachádza tu.
• Údaje o predaji a službách ► informácie týkajúce sa nákupov, vrátane uprednostňovaného predajcu, ID zákazníka a čísla zmluvy, podpory a servisu, vrátane sťažností a reklamácií.
• Údaje o histórii zákazníka ► miera spokojnosti zákazníka (a dodatočné informácie z platformy samostarostlivosti), prijaté ponuky, údaje o kúpe vozidla vrátane modelu, konfigurácie, dátumu kúpy, dátumu registrácie, EČV, dátumu objednávky, dátumu dodania, držiteľa vozidla, cenníkovej ceny, informácií o záruke, zostatkovej hodnoty, informácií BMW FS (informácie o zmluve, napr. spôsob úhrady, trvanie leasingu, záložné právo), nepovinné informácie v rámci poistenia (napr. počet vozidiel v domácnosti, využívanie služieb mobility), nákupné údaje dielov, príslušenstva a produktov životného štýlu, údaje zhromaždené počas návštev predajcu (napr. žiadosti, informácie o konzultáciách, zodpovedný konzultant predaja, servisná história), história kampaní / reakcie na kampane, nepovinné údaje o zákazníkovi o vlastnených vozidlách od iných výrobcov prostredníctvom napr. platformy predaja použitých vozidiel BMW, účasť na udalostiach (miesto, spoločnosť), história sťažností, servisná história.
• Používanie zariadení a služieb ► ako používate vaše zariadenie (mobilné zariadenie alebo vozidlo) a službu ponúkanú na zariadení.
• Údaje o konfigurácii vozidla ► údaje o funkciách a aktuálnych nastaveniach vášho vozidla (identifikované pomocou VIN).
• Technické údaje o vozidle ► údaje o tom, ako pracuje alebo pracoval motor a systémy v rámci vozidla, úroveň naplnenia nádrže, zostávajúci dojazd, údaje RTTI (vstupné navigačné údaje), vonkajšia teplota, najazdené kilometre, priemerná rýchlosť.
• Údaje o polohe vozidla / zariadenia ► poloha vášho vozidla alebo mobilného zariadenia.

+ Čítaj viac

Ako môžu byť použité vaše údaje

Použitie osobných údajov podľa predpisov EÚ o ochrane údajov musí byť založené na jednom z viacerých právnych základov a vyžaduje sa od nás, aby sme určili právny základ v súvislosti s každým použitím uvedeným v týchto zásadách. Vysvetlenie rozsahu dostupných právnych základov [https://www.bmw.sk/sk/footer/metanavigation/data-privacy/privacy-subpage-weblink-legal-bases.html]. Právne základy, ktoré používame na zdôvodnenie každého použitia vašich údajov, uvádzame vedľa použitia.

Zákaznícka podpora a marketing - reagovať na dotazy a prinášať vám novinky a ponuky ►

Spoločnosť BMW Slovensko zhromažďuje kontaktné údaje, osobné informácie, záujmy, použitie stránky a komunikácie a údaje o histórii zákazníka, ako aj používanie zariadení a služieb a môže používať údaje o predaji a službách, údaje o konfigurácii vozidla a technické údaje o vozidle, ktoré získa od vás prostredníctvom domovskej stránky bmw.sk, kont MyBMW a služby ConnectedDrive alebo prostredníctvom predajcu a údaje o tom, kedy vyprší váš aktuálny finančný produkt s cieľom určiť, ktoré novinky a ponuky vás s najväčšou pravdepodobnosťou zaujmú a kontaktovať vás v súvislosti s týmito ponukami v súlade s vašimi marketingovými preferenciami. Spoločnosť BMW Slovensko môže zdieľať tieto údaje s predajcami za účelom ďalšieho sledovania vašich žiadostí a predloženia konkrétnejších ponúk. Ak nám dáte svoj súhlas, vytvoríme váš individuálny profil pomocou štatistického postupu, aby sme vám poskytli personalizované ponuky.

Zdôvodnenie použitia: Súhlas, oprávnený záujem "Právne základy spracúvania osobných údajov" [https://www.bmw.sk/sk/footer/metanavigation/data-privacy/privacy-subpage-weblink-legal-bases.html]

Oprávnený záujem: Dané spracovanie je založené na oprávnenom záujme spoločnosti BMW Slovensko propagovať a poskytovať údaje o ich produktoch a službách. Základné práva a slobody zákazníkov a potenciálnych zákazníkov boli zvážené proti záujmu BMW Slovensko spracovávať osobné údaje pre identifikovaný účel.

Voľba: Marketingový súhlas, vrátane kanálu a analytiky, môže byť kedykoľvek odvolaný s účinkom do budúcnosti. Zákazník môže aj namietať voči spracovávaniu pre priame marketingové účely.


Predaj a servis vozidiel - spracovať váš predaj, konfigurovať a vykonať servis na vašom vozidle ►

Predajcovia získajú kontaktné údaje, údaje o konfigurácii vozidla, technické údaje o vozidle a údaje o predaji a servise, ako aj údaje o histórii zákazníka, keď si u nich kupujete, vykonávate servis alebo opravujete vozidlo ako súčasť predaja alebo servisu, vrátane záručných reklamácií a kontrol, a použijú ich na poskytnutie služieb, ktoré požadujete, a informujú vás o problémoch v súvislosti s vašim vozidlom. K týmto údajom môžu mať prístup spoločnosti BMW Slovensko a BMW AG v záujme odstránenia technických alebo iných problémov týkajúcich sa poskytnutia týchto služieb.

Vyššie uvedení prevádzkovatelia môžu získať aj obmedzené údaje o polohe vozidla počas procesu opravy, ktoré budú použité len v súlade so zárukami týkajúcimi sa údajov o polohe Location Information Safeguards [https://www.bmw.sk/sk/footer/metanavigation/data-privacy/privacy-subpage-weblink-location-activities.html]

Poskytnutie osobných údajov na účel predaja a servisu vozidiel je zmluvnou požiadavkou; ich neposkytnutie bude mať vplyv na správne plnenie zmluvy, prípadne ho môže úplne znemožniť.

Zdôvodnenie použitia: Plnenie zmluvy, oprávnené záujmy "Právne základy spracúvania osobných údajov" [https://www.bmw.sk/sk/footer/metanavigation/data-privacy/privacy-subpage-weblink-legal-bases.html]

Oprávnený záujem: Dané spracovanie je založené na oprávnenom záujme spoločnosti BMW Slovensko zachovávať najvyšší štandard predaja, servisu a produktov BMW. Základné práva a slobody zákazníkov boli zvážené proti záujmu spoločnosti BMW Slovensko spracovávať údaje o zákazníkoch pre identifikovaný účel.

Voľba: Zákazník môže kedykoľvek namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie.


ConnectedDrive - poskytovať digitálne služby vo vozidle ►

Spoločnosť BMW Slovensko a BMW AG získavajú kontaktné údaje, údaje o polohe vozidla, ako aj údaje o použití zariadení a služieb, ktoré využívajú v súlade s podrobnými popismi služieb pre každý prvok uvedených služieb [https://btclegaldocumentcheckeu.bmwgroup.com/api/legaldocumentcheck/viewlatestdocument/cd_pp/bmw/ios/row?locale=SK-SK] a zárukami týkajúcimi sa údajov o polohe Location Information Safeguards [https://www.bmw.sk/sk/footer/metanavigation/data-privacy/privacy-subpage-weblink-location-activities.html]. Podrobné popisy služieb taktiež uvádzajú akékoľvek sprístupnenia tretím stranám, ktoré môžu používať tieto údaje len na poskytnutie služby.

V prípadoch, kde používate aplikáciu tretej strany, napríklad Spotify v spojení s on-line zábavou BMW, predtým, ako budete môcť používať túto aplikáciu, vám budú prezentované ich podmienky služby a zásady ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ tejto aplikácie tretej strany bude prevádzkovateľom ktoréhokoľvek z vašich údajov, ktoré budú sprístupnené alebo vložené prostredníctvom tejto aplikácie. Spôsob použitia vašich údaje popíše vo svojich zásadách ochrany osobných údajov a iných oznámeniach, a rovnako tak uvedie aj súhlasy, ktoré poskytuje alebo získava prostredníctvom tejto aplikácie. Nie sme zodpovední za toto použitie.

Poskytnutie osobných údajov na účel ConnectedDrive je zmluvnou požiadavkou; ich neposkytnutie bude mať vplyv na správne plnenie zmluvy, prípadne ho môže úplne znemožniť. Poskytnutie osobných údajov môže byť v určitom rozsahu zákonnou požiadavkou (eCall služba EÚ).

Zdôvodnenie použitia: Plnenie zmluvy, zákonná povinnosť (eCall služba EÚ).

Voľba: Zrušenie zmluvy ConnectedDrive a/alebo deaktivovanie SIM karty.


Connected App - poskytovať digitálne služby týkajúce sa vozidla prostredníctvom mobilného zariadenia ►

Spoločnosť BMW AG získa kontaktné údaje, údaje o polohe zariadenia a vozidla, ako aj údaje o použití zariadení a služieb prostredníctvom poskytovania týchto služieb, ktoré využíva v súlade s podrobnými popismi služieb pre každý prvok uvedených služieb [https://btclegaldocumentcheckeu.bmwgroup.com/api/legaldocumentcheck/viewlatestdocument/cd_pp/bmw/ios/row?locale=SK-SK] a záruky týkajúce sa údajov o polohe Location Information Safeguards [https://www.bmw.sk/sk/footer/metanavigation/data-privacy/privacy-subpage-weblink-location-activities.html].

V prípadoch, kde používate aplikáciu tretej strany, napríklad Amazon Echo alebo Spotify, predtým, ako budete môcť používať túto aplikáciu, vám budú prezentované ich podmienky služby a zásady ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ tejto aplikácie tretej strany bude prevádzkovateľom ktoréhokoľvek z vašich údajov, ktoré budú sprístupnené alebo vložené prostredníctvom tejto aplikácie. Spôsob použitia vašich údaje popíše vo svojich zásadách ochrany osobných údajov a iných oznámeniach, a rovnako tak uvedie aj súhlasy, ktoré poskytuje alebo získava prostredníctvom tejto aplikácie. Nie sme zodpovední za toto použitie.

Poskytnutie osobných údajov na účel Connected App je zmluvnou požiadavkou; ich neposkytnutie bude mať vplyv na správne plnenie zmluvy, prípadne ho môže úplne znemožniť.

Zdôvodnenie použitia: Plnenie zmluvy, súhlas

Voľba: Odinštalovanie aplikácie zo zariadenia, odvolanie súhlasu v rámci aplikácie s účinkom do budúcnosti.


Zabezpečenie kvality, výskum a vývoj – zlepšenie našich produktov a služieb ►

Spoločnosť BMW AG môže použiť ktorýkoľvek z údajov, ktoré získa prostredníctvom poskytovania služieb spoločnosti BMW Slovensko, predajcom (vrátane údajov o polohe) v de-personalizovanej (anonymizovanej) forme pre účely zabezpečenia kvality produktov a služieb a vývoja. Pred každým takýmto použitím budú vaše údaje de-personalizované (anonymizované), takže nemôžu priamo spätne odkazovať na vás.

Zdôvodnenie použitia: Oprávnené záujmy (anonymizovať údaje)

Oprávnený záujem: Oprávnený záujem BMW poskytovať prémiové produkty a služby napĺňa záujmy zákazníka, a preto je v súlade s GDPR. V záujme spracovania údajov o zákazníkovi na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6, písm. f) GDPR, boli základné práva a slobody zákazníka zvážené proti záujmu spoločnosti BMW spracovávať údaje o zákazníkovi. Zákazník v skutočnosti očakáva prémiovú kvalitu a prémiovú funkciu produktov a služieb BMW. V záujme naplnenia tohto očakávania je nevyhnutné priebežné monitorovanie a zvyšovanie kvality, ako aj vývoja nových produktov a služieb. Na zmiernenie potenciálnych rizík a zvýšenie ochrany záujmov jednotlivcov sú podľa potreby implementované dodatočné záruky a kontroly, ako je striktný prístup k údajom, obmedzenie použitia údajov, bezpečnostné opatrenia, retenčné harmonogramy, ako aj minimalizácia údajov vrátane, podľa potreby, anonymizácie údajov. Dané spracovanie vychádza z oprávneného záujmu spoločnosti BMW naplniť vysoké očakávanie našich zákazníkov týkajúce sa kvality našich aktuálnych prémiových produktov a služieb, ako aj ich žiadosti o nové inovatívne riešenia.


Vyhovenie záväzným žiadostiam o poskytnutie vašich údajov - dodržiavať naše zákonné povinnosti voči orgánom činným v trestnom konaní, regulátorom a súdom ►

Všetci prevádzkovatelia podliehajú zákonom v krajinách, v ktorých pôsobia, a musia dodržiavať tieto zákony. Zahŕňa to poskytovanie vašich údajov orgánom činným v trestnom konaní, regulátorom a súdom a protistranám v spore v súvislosti s konaniami alebo vyšetrovaniami kdekoľvek na svete, kde sú povinní tak urobiť. V prípadoch, kde je to dovolené, vám budeme adresovať akúkoľvek takúto žiadosť, alebo vás budeme informovať pred reagovaním, pokiaľ by to nebolo na úkor prevencie alebo odhalenia trestného činu.

Poskytnutie osobných údajov za účelom vyhovenia záväzným žiadostiam o poskytnutie vašich údajov je zákonnou požiadavkou, ktorá závisí od konkrétnej žiadosti.

Zdôvodnenie použitia: Zákonná povinnosť; založenie, uplatňovanie alebo ochrana právnych nárokov.

Voľba: Žiadna


Stiahnutie produktov z trhu - v prípade nevyhnutnosti stiahnuť produkty BMW z trhu ►

V prípade, že musí byť produkt stiahnutý z trhu napr. z bezpečnostných dôvodov, spoločnosť BMW Slovensko spracuje vaše osobné údaje, aby vás kontaktovala a umožnila tento proces.

Zdôvodnenie použitia: Zákonná povinnosť, oprávnené záujmy

Oprávnený záujem: Dané spracovanie vychádza z oprávneného záujmu spoločnosti BMW Slovensko zabezpečiť bezpečnosť produktov BMW. Základné práva a slobody zákazníkov boli zvážené proti záujmu spoločnosti BMW Slovensko spracovávať údaje o zákazníkoch pre identifikovaný účel.

Voľba: Zákazník môže kedykoľvek namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie.


Prenos tretím stranám:

Osobné údaje, ktoré sme zhromaždili napr. na plnenie služieb ConnectedDrive, môžu byť prenesené tretím stranám, pričom je zabezpečená existencia právneho základu na daný prenos, napr. na vyhotovenie poistnej zmluvy pay-as-you drive. Okrem toho za predpokladu, že existuje právny základ na prenos, vaše osobné údaje môžu byť zdieľané s nasledujúcimi subjektmi:
• Spoločnosti zo Skupiny BMW
• Zmluvní partneri a dielne (predajca, partneri vašich nákupov automobilov)
• Spoločnosti poskytujúce služby spoločnosti BMW Slovensko, ako je IT údržba, IT hosting, poskytovateľ zákazníckeho interaktívneho centra.

Spoločnosti BMW Slovensko a BMW AG využívajú celý rad poskytovateľov služieb, ktorí im pomáhajú zabezpečovať uvedené služby a použitia. BMW AG poskytuje prevádzkovateľom IT a skladovacie služby v súvislosti s väčšinou týchto použití, a preto ukladajú v mene prevádzkovateľov väčšinu vašich údajov, ktoré sú podrobne popísané vyššie.

Hoci nie je možné zaručiť, že prenos údajov prostredníctvom internetu alebo domovskej stránky bude bez kybernetických útokov, my a naši subdodávatelia a obchodní partneri usilovne pracujeme na udržiavaní fyzických, elektronických a procesných záruk na ochranu vašich údajov v súlade s príslušnými požiadavkami na ochranu údajov.

Všetky vaše údaje sú uložené na bezpečných serveroch (alebo v bezpečných trvalých záznamoch) nás a našich subdodávateľov alebo obchodných partnerov a sú prístupné a používané na základe našich bezpečnostných politík a štandardov (alebo ekvivalentných štandardov našich subdodávateľov alebo obchodných partnerov).

+ Čítaj viac

Ako zachovávame bezpečnosť vašich údajov

Využívame rôzne bezpečnostné opatrenia, vrátane kódovacích a autentifikačných nástrojov, s cieľom pomôcť chrániť a zachovávať bezpečnosť, integritu a dostupnosť vašich údajov.

Hoci nie je možné zaručiť, že prenos údajov prostredníctvom internetu alebo domovskej stránky bude bez kybernetických útokov, my a naši subdodávatelia a obchodní partneri usilovne pracujeme na udržiavaní fyzických, elektronických a procesných záruk na ochranu vašich údajov v súlade s príslušnými požiadavkami na ochranu údajov. Okrem iného využívame opatrenia, ako je:

• prísne obmedzený osobný prístup k vašim údajom na báze „potreby poznania“ a len pre komunikovaný účel,
• prenos zhromaždených údajov len v zakódovanej forme,
• ukladanie vysoko dôverných údajov - napr. údaje z platobnej karty - len v zakódovanej forme,
• použitie firewall na IT systémy na zakázanie neoprávneného prístupu napr. zo strany hackerov a
• trvalé monitorovanie prístupu do IT systémov za účelom odhalenia a zastavenia zneužívania osobných údajov.

V prípadoch, kde sme vám poskytli (alebo kde ste si zvolili) heslo, ktoré vám umožňuje získať prístup do niektorých častí našej domovskej stránky alebo akéhokoľvek iného portálu, aplikácie alebo služby, ktorú prevádzkujeme, ste zodpovedný za zachovanie utajenia hesla a dodržiavanie akýchkoľvek iných bezpečnostných postupov, o ktorých vás informujeme. Žiadame vás, aby ste heslo s nikým nezdieľali.


Záruky týkajúce sa údajov o polohe:

Niektoré služby je možné poskytnúť len vtedy, keď sprístupníte svoju polohu alebo polohu vášho vozidla. Dôvernosť týchto údajov o polohe berieme veľmi vážne.

Nasledujúce záruky sa vzťahujú na údaje o polohe (vrátane údajov sprístupnených ako súčasť servisného procesu vozidla):

• Údaje sú zachovávané v podobe prepojenej na vás alebo vaše vozidlo len tak dlho, ako je potrebné na splnenie účelu, vo vzťahu ku ktorému ste udelili súhlas. 
• Údaje sú získané alebo prístupné v tejto forme v prípadoch, kde je to nevyhnutné na poskytnutie požadovanej služby, alebo kde sme zo zákona povinní uchovávať a/alebo poskytovať tieto údaje (a kde sme požiadaní poskytnúť tieto údaje orgánom činným v trestnom konaní alebo akejkoľvek inej tretej strane, budeme vás informovať, pokiaľ by to nebolo na úkor prevencie alebo odhalenia trestného činu, alebo nám to nie je dovolené).
• Údaje o polohe vozidla a údaje o polohe zariadenia nie sú prepojené, pokiaľ to nie je potrebné na poskytnutie požadovanej služby. 
• Každé iné použitie údajov o polohe pre analytické účely bude realizované na základe nezvratne anonymizovaných súborov údajov.

My a predajca môžeme mať prístup k údajom o polohe vozidla a spoločnosť BMW AG môže mať prístup k údajom o polohe zariadenia prostredníctvom služieb, ktoré poskytujú (napr. ConnectedDrive).

V čase zakúpenia vozidla alebo aktivácie alebo konfigurácie služby alebo aplikácie (napr. ConnectedDrive alebo Connected App) vám bude poskytnutý podrobný popis získaných údajov o polohe za účelom poskytnutia služby závislej od údajov o polohe.. Prosím vezmite na vedomie, že nemusíme byť schopní zabezpečiť niektoré funkcie našich služieb, ak obmedzíte zber vašich údajov o polohe.

+ Čítaj viac

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Vaše údaje uchovávame len tak dlho, kým je to nutné pre účel, pre ktorý sme ich získali, a akékoľvek iné dovolené súvisiace účely (napríklad v prípadoch, kde je to relevantné pre obranu nároku proti nám). Takže ak sú údaje použité pre dva účely, ponecháme si ich až do vypršania účelu s dlhšou lehotou, ale prestaneme ich používať pre účel s kratšou, len čo táto lehota vyprší.

Prístup k vašim údajom obmedzujeme na tie osoby, ktoré ich potrebujú používať pre relevantný účel. Naše obdobia uchovávania vychádzajú z obchodných potrieb a vaše údaje, ktoré už nie sú potrebné, sú buď nezvratne anonymizované (a anonymizované údaje môžu byť uchovávané) alebo bezpečne zlikvidované.

Použitie na zákaznícku podporu a marketing: Vo vzťahu k vašim údajom používaným pre účely zákazníckej podpory a marketingu si môžeme vaše údaje ponechať pre tento účel po dobu [až do ďalšieho upozornenia] odo dňa, v ktorom sme naposledy od vás dostali súhlas na marketing, alebo odo dňa, v ktorom ste naposledy reagovali na marketingovú komunikáciu od nás (inak ako odhlásením z prijímania ďalšej komunikácie).

Použitie na plnenie zmluvy týkajúcej sa predaja a servisu vozidla alebo financovania vozidla: Vo vzťahu k vašim údajom používaným na plnenie akejkoľvek zmluvnej povinnosti voči vám si môžeme ponechať tieto údaje počas trvania platnosti zmluvy, plus [10 rokov po poslednom súhlase] na následné riešenie akýchkoľvek dotazov alebo nárokov.

ConnectedDrive a Connected App: Uvádzame, ako dlho si ponechávame údaje o polohe vozidla [a údaje o polohe zariadenia] vo vzťahu ku každej službe v popisoch služieb [https://btclegaldocumentcheckeu.bmwgroup.com/api/legaldocumentcheck/viewlatestdocument/connected_pp/mini/ios/row?locale=SK-SK].

V prípadoch, kde sa uvažuje nad uplatnením nárokov: vo vzťahu k akýmkoľvek údajom v prípadoch, kde sa odôvodnene domnievame, že bude potrebné brániť sa alebo žalovať alebo uplatniť nárok voči vám, nám alebo tretej strane, si môžeme ponechať tieto údaje tak dlho, kým je možné uplatňovať tento nárok.

Použitie na zabezpečenie kvality, výskum a vývoj: vaše údaje budú uchovávané len anonymizovaným spôsobom, tzn. tak, aby ich nebolo možné spätne prepojiť s vami, po dobu.

Použitie na stiahnutie produktov: v prípadoch nutnosti stiahnuť produkty BMW z trhu, si ponecháme vaše údaje po dobu potrebnú na vykonanie stiahnutia a po dobu [10 rokov po poslednom súhlase] na riešenie akýchkoľvek následných dotazov alebo nárokov.

+ Čítaj viac

Kontakt na nás, vaše práva týkajúce sa ochrany údajov a vaše právo na sťažnosť adresovanú orgánu na ochranu údajov

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa použitia vašich údajov z našej strany, mali by ste kontaktovať najprv našu linku zákazníckej podpory e-mailom na adrese zakaznicky.servis.sk@bmw.com alebo telefonicky na čísle 0850 269 835 (pondelok – piatok od 08:00 do 18:00 hod).

Máte právo

• požadovať od nás, aby sme vám poskytli ďalšie podrobnosti o použití vašich údajov z našej strany,
• získať prístup k vašim osobným údajom a kópiu údajov, ktoré ste nám poskytli,
• získať od nás osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanej, bežne používanej a strojovo čitateľnej forme a - v prípadoch, kde je to technicky realizovateľné - preniesli tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez obmedzenia, pokiaľ je spracovanie vašich údajov založené na vašom súhlase alebo zmluve a je vykonávané automatizovanými prostriedkami,
• požadovať od nás, aby sme aktualizovali akékoľvek nepresnosti v údajoch, ktoré uchovávame,
• požadovať od nás, aby sme vymazali akékoľvek údaje, na ktorých použitie už nemáme právny základ,
• v prípadoch, kde je spracovanie založené na súhlase a vo vzťahu k akémukoľvek priamemu marketingu, odvolať váš súhlas s účinkom do budúcnosti tak, aby sme ukončili predmetné spracovanie,
• namietať voči akémukoľvek spracovaniu [vrátane profilovania] na základe oprávnených záujmov, z dôvodu vašej konkrétnej situácie, pokiaľ naše dôvody pre vykonanie daného spracovania neprevažujú nad vašimi právami na ochranu údajov,
• požadovať od nás, aby sme obmedzili spôsob použitia vašich údajov z našej strany, napr. počas prešetrovania sťažnosti.

Vaše uplatnenie týchto práv podlieha niektorým výnimkám v záujme zabezpečenia verejného záujmu (napr. prevencia alebo odhalenie trestného činu), našich záujmov (napr. zachovanie dôvernosti uznanej zákonom) alebo práv a slobôd iných. Ak uplatníte ktorékoľvek z týchto práv, overíme vaše oprávnenie a budeme reagovať bez zbytočného odkladu, ale najneskôr do jedného mesiaca. V zložitých prípadoch alebo v čase prijatia mnohých žiadostí môže byť táto lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, o čom vás budeme informovať.

Ak ste nespokojný s použitím vašich údajov z našej strany alebo našou reakciou na akékoľvek uplatnenie týchto práv, máte právo na sťažnosť adresovanú úradu na ochranu osobných údajov [https://www.dataprotection.gov.sk].

+ Čítaj viac
spinner