Rozmanitosť s individuálnou triedou.

Rozmanitosť s individuálnou triedou.

Poistné produkty ponúkajú vynikajúce riešenia pokrývajúce ochranu osôb aj vozidiel. Špeciálne prispôsobené vašim potrebám s možnosťou rozšírenia o exkluzívne doplnkové služby. Od poistenia Basic Cover, ktoré ponúka spoľahlivú základnú ochranu, cez produkt Top Cover, ktorý poskytuje komplexnú ochranu vrátane množstva zaujímavých doplnkov, až po poistenie GAP, ktoré sa postará o zmiernenie ťažkostí pri celkovom odpise. K dispozícii je aj možnosť vybaviť svoje financovanie bdelým bezpečnostným systémom: poistením schopnosti splácať. Zoznámte sa s ponukou produktov a služieb za konkurenčné ceny.

+ Čítaj viac
Top Cover*

Bezpečnostné vystuženie.

Najmodernejšia technológia pohonu, dynamický dizajn, nekonečné potešenie z jazdy. Tí, ktorí stanovujú v prípade motocyklov vysoké štandardy, mali by očakávať aj maximum z poistnej ochrany. A jasné podmienky za nízke ceny. Poistenie Top Cover poskytuje komplexnú ochranu vrátane mnohých atraktívnych doplnkov.

Rozsah pokrytia.

Poistenie Top Cover zahŕňa zodpovednosť tretej strany za každú škodovú udalosť až do celkovej poistnej sumy vo výške x miliónov € za škodu na majetku, ujmu na zdraví a finančné straty, kde je náhrada škody za zranenie osôb obmedzená na x miliónov € za každú zranenú osobu.

Poistenie Breakdown Cover.

Produkt Breakdown Cover, ktorý je zahrnutý v cene poistenia Top Cover, zabezpečuje v prípade vzniku škody poskytnutie pomoci, napríklad vyslobodenie motocykla a jeho odtiahnutie.

Plne komplexné a čiastočne komplexné.

Pri plne komplexnom a čiastočne komplexnom poistení je možné si vybrať rôzne nadlimitné možnosti.

x mesiacov kompenzácie nákupnej ceny.

Ak kvôli nehode alebo odcudzeniu v prvých x mesiacoch po dátume registrácie dôjde k úplnému odpisu vášho motocykla BMW, v rámci poistenia Top Cover vám bude uhradená celá kúpna cena, a to za predpokladu, že si vyberiete nový motocykel BMW.

Motocyklistické oblečenie a prilba.

Vaše pôvodné motocyklistické oblečenie a prilba BMW sú pre prípad vzniku plne komplexnej škody a škody spôsobenej zverou poistené až do výšky x € (vrátane DPH). Za predpokladu, že si ako náhradu vyberiete originálne vybavenie BMW.

Zámorské poistenie.

V prípade nehôd, ku ktorým dôjde v zahraničí, zaplatíme za škody na vašom vlastnom motocykli, za ktoré je zodpovedný zahraničný účastník cestnej premávky, v súlade s domácimi pravidlami úhrady pohľadávok. Často sa stáva, že zahraniční poisťovatelia nezaplatia žiadne odpisy ani náklady na znalcov, advokátov a prenájom vozidiel (iba plne komplexné).

Pohryznutia hlodavcami.

Škody spôsobené pohryznutím hlodavcami a následné škody, ktoré z toho vyplývajú, sú pokryté až do výšky x €.

 

 

* Spravuje názov poskytovateľa poistenia. Podrobné informácie nájdete v platných všeobecných podmienkach poistenia vozidla.

Basic Cover*

Zameriavame sa na to, čo je dôležité.

Poistenie Basic Cover vám umožní zostaviť si svoj vlastný poistný balík, ktorý bude spĺňať vaše potreby a požiadavky. Využite spoľahlivú základnú ochranu spolu so všetkými dôležitými službami klasického poistenia motocykla.

Celková poistná suma.

Poistenie Basic Cover zahŕňa zodpovednosť tretej strany za každú škodovú udalosť až do celkovej poistnej sumy vo výške x miliónov € za škody na majetku, ujmu na zdraví a finančné straty, kde je náhrada škody za zranenie osôb obmedzená na x miliónov € za každú zranenú osobu. Pri čiastočne a plne komplexnom poistení je možné si vybrať rôzne nadlimitné možnosti.

Opravárenský benefit.

Poistenie Basic Cover vám zaručí istotu, že v prípade poškodenia trupu bude váš motocykel BMW profesionálne opravený u zmluvného partnera spoločnosti BMW Motorrad a že pri tejto oprave sa použijú originálne diely BMW.

 

* Spravuje názov poskytovateľa poistenia.  Podrobné informácie nájdete v platných všeobecných podmienkach názov poistenia.

Poistenie schopnosti splácať*

Adrenalín pri jazde, pokoj pri financovaní.

Pri zaistení bezpečnej vzdialenosti od hroziacich finančných rizík je možné si bezstarostne vychutnávať potešenie z jazdy na motocykli BMW. To je dôvod, prečo vám BMW Financial Services v spolupráci so skúsenými partnermi z oblasti poisťovníctva ponúkajú kompaktný bezpečnostný balík, ktorý v prípade nedostatku finančných prostriedkov pomôže pokračovať v uhrádzaní mesačných splátok.

Bezpečná konfrontácia budúcnosti.

Motocykle BMW predstavujú dokonalé spojenie úžasnej jazdnej dynamiky a najmodernejších bezpečnostných technológií. Svoje financovanie môžete doplniť dodatočným bezpečnostným prvkom: poistením schopnosti splácať – v prípade, že plány nevychádzajú tak, ako by mali a vaša likvidita je problematická. Napríklad ak ste kvôli ochoreniu, úrazu alebo zdravotnému postihnutiu neschopní pracovať. Poistenie schopnosti splácať predpokladá platenie mesačných splátok od x-tého dňa po tom, čo ste sa stali neschopnými pracovať (zákonné pokračujúce vyplácanie miezd trvá až do x-tého dňa). Ak je voliteľne uzavreté poistenie pre prípad nezamestnanosti, poistenie schopnosti splácať predpokladá financovanie splátok v prípade nedobrovoľnej nezamestnanosti. V okamihu, keď si uplatňujete nárok, nie ste zamestnancom ani samostatne zárobkovo činnou osobou, preto sa na vás na rozdiel od poistenia pre prípad nezamestnanosti vzťahuje aj ochrana v prípade vážneho ochorenia.Vaše výhody v skratke:

  • Prevzatie prebiehajúcich mesačných splátok v prípade pracovnej neschopnosti a nedobrovoľnej nezamestnanosti.
  • Finančná pomoc poskytnutá závislým osobám v prípade úmrtia tým, že sa pokryjú všetky nesplatené splátky.
  • Nízke mesačné poistné.
  • Dĺžka trvania poistenia upravená tak, aby zodpovedala zmluve o pôžičke
  • Ochrana vašich osobných úspor
  • Žiadne pripoistenie
  • Jednoduché vybavenie poistnej udalosti* Spravuje názov poisťovne. Uplatňujú sa príslušné zmluvné podmienky.

Poistenie GAP*

Mäkké pristátie, keď dôjde na najhoršie.

Ostražitý finančný partner vám umožní udržať si kontrolu nad každou situáciou. Dokonca v najhoršom prípade: celkový odpis vášho motocykla BMW v dôsledku odcudzenia alebo nehody. V takýchto situáciách vám spoľahlivé poistenie GAP ušetrí náhlu finančnú dilemu. A to, že si musíte kúpiť nový motocykel.

Poistenie finančnej straty GAP.

Nutnosť odpísať svoj obľúbený stroj je pre každého vášnivého motorkára dosť bolestivá. Môžete aspoň zmierniť finančné dôsledky. Poistenie finančnej straty GAP predstavuje rozdiel medzi nákladmi na výmenu poisteného BMW a hodnotou spätného odkúpenia z finančnej zmluvy v deň vzniku škody za predpokladu, že poistený motocykel bol odcudzený alebo došlo k jeho finančnému odpisu v súlade s poistnými podmienkami, a to by oprávňovalo na uplatňovanie nároku na náhradu škody z komplexného poistenia zodpovednosti a poistenia zodpovednosti za prevádzku vozidla.

* Spravuje názov poskytovateľa poistenia. uplatňujú sa podmienky.
spinner