„ 

„Automatizácia ovládania spojky a radenia prevodovky sa postarajú o úplne nový zážitok z jazdy.“

Viac radosti vďaka odľahčeniu

Automatizovaný asistent radenia okúzli svojím dômyselným funkčným zostavením, v ktorom sa prostredníctvom dvoch elektromechanických aktuátorov automatizujú ovládanie spojky a radenie prevodových stupňov konvenčnej šesťstupňovej prevodovky. Potreba ručnej páky na manuálne ovládanie spojky odpadá, takže rozjazd, zastavenie a manévrovanie sú ľahké ako hračka. Okrem toho samotná jazda s ASA nadobúda ešte dôležitejší význam vďaka obratným, otáčkam a zaťaženiu primeraným sekvenciám radenia a zmenám prevodového stupňa vyplývajúcim z toho. Navyše ASA zvláda ešte priamejšie spojenie s výkonným motorom boxer, pretože precízne ovládanie spojky ešte viac uľahčuje kontrolu radosti z jazdy pomocou plynovej rukoväte a radiacej páky.

+ Čítaj viac

Radiaci režim „M“

V radiacom režime „M“ je možné zmeniť rýchlostné stupne ako predtým pomocou nožnej radiacej páky. Tak sa rozhoduje vodič sám, v ktorom bode chce preradiť. Ak sú otáčky v požadovanom cieľovom prevodovom stupni v rámci maximálnych alebo minimálnych otáčok, vykoná sa priamo zmena prevodového stupňa. Ak otáčky klesnú pod úroveň minimálnych otáčok závislých od prevodového stupňa, podradenie sa vykoná automaticky aj v manuálnom jazdnom režime. Tak sa zabráni uduseniu motora.

Radiaci režim „D“

V radiacom režime „D“ sa naplno ukážu schopnosti automatizovaného asistenta radenia. Dokonale prevedená automatizovaná zmena rýchlostného stupňa s jemným prerušením trakčnej sily vytvára účinné zrýchlenie motocykla a prispieva k zvýšenej jazdnej stabilite. Napríklad, pri nadradení sa do veľkej miery redukuje ráz pri radení, ktorý vzniká pri klasickej prevodovke, a tým aj riziko kontaktu medzi prilbami vodiča a spolujazdca. V teréne a pri stúpaniach umožňuje silný motor boxer takmer hravý rozjazd s lepším ovládaním motocykla. V jazdnom režime Dynamic tak nadobúda pojem radosť z jazdy ešte väčší význam.

Uvoľnená jazda úplne pod kontrolou

Podraďovanie je celkovo veľmi harmonické, aby sa minimalizovali nerovnosti v podvozku. Rozličné jazdné režimy zaisťujú dokonalé správanie pri radení a v kombinácii s adaptívnym automatickým udržiavaním rýchlosti alebo výstrahou pred kolíziou spredu umožňujú zažiť budúcnosť jazdy na motocykli. Navyše je jazda s ASA uvoľnenejšia a dá sa prežívať intenzívnejšie, pretože na ovládanie páky spojky a plynovej rukoväte je potrebné nižšia koncentrácia bez straty kontroly nad jazdnou situáciou. 

+ Čítaj viac

„Elektromechanické aktuátory pre spojku a radiacu páku v spojení s premysleným elektronickým riadením.“

 “

Transmission Control Unit

Transmission Control Unit

Spojku, ako aj radiacu páku ovládajú dva elektronicky riadené elektromechanické aktuátory, ktoré umožňujú jednoduchší rozjazd a automatizované radenie. Požiadavka vodiča na radenie sa prenáša do riadenia prostredníctvom snímača radiacej páky, ktorý sa riadi bežnou nožnou radiacou pákou. Prídavné snímače stanovujú otáčky vstupného hriadeľa prevodovky a polohu spojky. Tieto hodnoty sa prenášajú do riadiacej jednotky prevodovky TCU (Transmission Control Unit), ktorá je úzko prepojená s riadiacou jednotkou motora, na účely modelovania a regulácie spojky, aktivácie radenia, ako aj riadenia stavu. Spojka sa ovláda elektromechanickým aktuátorom v kombinácii s hydraulickým systémom s priamym hydraulickým spojením medzi hlavným a pracovným valcom spojky. Aktuátor reguluje požadovaný preklz spojky, ovláda spojku pri radení a otvára ju pri zastavení.

+ Čítaj viac

Prehľad výhod automatizovaného asistenta radenia (ASA)

  • Úplné vynechanie ovládania spojky vodičom
  • Dynamické a pohodlné radenie pre ešte väčší zážitok z jazdy na motocykli
  • Možnosť výberu medzi automatizovaným a manuálnym radením
  • Automatické prispôsobenie sa správania pri radení dynamickým preferenciám vodiča v automatizovanom jazdnom režime D.
  • Bráni možnému uduseniu motora v dôsledku nevýhodného radenia. 
+ Čítaj viac
spinner