Technológia zbernice CAN a systém BMW Motorrad Single Wire System spolu predstavujú koncepciu dátovej siete, ktorá vyžaduje len jednu dátovú linku. Táto linka spája rôzne riadiace jednotky a dá sa porovnať s autobusovými zastávkami (odtiaľto tiež pochádza aj anglické pomenovanie tejto technológie „bus“) – umožňuje trvalý prístup ku všetkým údajom v systéme.
Základným princípom tejto technológie je to, že všetky riadiace jednotky, snímače a používatelia sú zosieťovaní prostredníctvom jedného zdieľaného kanálu, do ktorého sa združujú všetky signály bez ohľadu na ich budúcu funkciu. Táto sieť umožňuje, aby boli všetky informácie k dispozícii kedykoľvek pre každý z pripojených komponentov.
Jazdci majú tiež prístup k dátam SWS a môžu získať veľké množstvo informácií pomocou „informačnej obrazovky“. Informácie dostupné na digitálnom displeji obsahujú prevodový stupeň, hladinu paliva, teplotu oleja, denný čas a dojazd pred dosiahnutím rezervy paliva. Fotobunka deteguje okolité svetelné podmienky a automaticky prispôsobí osvetlenie zariadenia podľa podmienok. A displej s analógovým „budíkovým“ zobrazením vylepšujú prístrojový panel: Dva okrúhle prístroje s displejom s bielym podsvietením indikátorov a otáčok motora.
+ Čítaj viac

Podrobnejší pohľad na technológiu

spinner