Je to unikátny systém na celosvetovom trhu s motocyklami. Jazdcom je k dispozícii s elektronickými ovládacími prvkami, ktoré nielen uľahčujú nastavenie tlmenia nárazov predných a zadných pružinových vzpier, a pružinovej základne zadnej pružinovej vzpery („predpätie pružiny“), ale aj nastavenie miery pruženia a „napätosť“. Toto všetko sa dá pohodlne nastavovať pomocou jedného multifunkčného ovládača spolu s ponukami navigácie na farebnom TFT displeji.
S cieľom čo najviac zjednodušiť ovládanie a vyhnúť sa neúmyselným chybám nastavenia, sa od jazdcov požaduje, aby do systému zadali stav zaťaženia („sólo“, „sólo s batožinou“ alebo „so spolujazdcom a batožinou“). Systém potom analyzuje príslušnú pružinovú základňu alebo stav pružiny, a automaticky ich nakonfiguruje.
Podľa ich osobných preferencií jazdy si môžu jazdci vybrať medzi nastavením „Comfort“, „Normal“ alebo „Sport“ pre rám a zavesenie, ktoré ovplyvňujú, ako bude stroj reagovať na ich riadenie. Elektronická riadiaca jednotka potom tieto špecifikácie analyzuje a vypočíta príslušné hodnoty tlmenia pomocou optimálnych parametrov. Potom systém ovláda elektrický motor, ktorý príslušným spôsobom konfiguruje pružinovú základňu. K dispozícii je celkovo deväť rôznych možností nastavenia. Miera tlmenia v tlmičoch sa modifikuje pomocou malých krokových motorov.
Tieto dodatočné modifikácie miery pruženia znamenajú, že motorka môže byť optimalizovaná na rôzne úrovne zaťaženia na zaistenie ešte vyššej úrovne stability, ovládania a komfortu jazdy. Na zaistenie lepšej športovej jazdy je zachovaná úplná sloboda pri naklápaní aj pri maximálnom zaťažení spolujazdcom a batožinou. Tieto nastavenia miery pruženia výrazne znižujú riziko extrémneho zaťaženia.
Nastavenia tlmiča nárazov („Comfort“, „Normal“, „Sport“) je možné meniť jediným stlačením tlačidla, aj keď je motorka v pohybe. Z funkčných a bezpečnostných dôvodov môže byť pružinová základňa vymenená len vtedy, keď motorka stojí. Na zmenu miery pruženia sa používa elektromotor s prevodovkou.
Miera pruženia sa mení pomocou dvoch pružín zapojených do série. Kompresné sily tu sú absorbované elastomérovým prvkom (Cellasto) v kombinácii s bežnou vinutou pružinou inštalovanou nižšie. Vonkajšie radiálne roztiahnutie prvku Cellasto je trvalo obsiahnuté vo vnútri oceľového puzdra. Na vnútornej strane sa hliníková objímka pohybuje elektrohydraulicky. Poloha tejto vnútornej objímky ovplyvňuje správanie prvku Cellasto smerom dovnútra, a teda aj jeho miera pruženia. To má rovnaký účinok ako dve pružiny s rôznym stupňom napätosti. Ak sa vnútorná objímka opiera o oceľovú pružinu, prvok Cellasto stratí svoju funkciu a pôsobí sa len na oceľovú pružinu. Ak sa vnútorná objímka posúva ďalej, môže byť tiež modifikovaná oceľová pružinová základňa alebo „predpätie pružiny“.
To umožňuje, aby normálna statická poloha a geometria jazdy zostali optimalizované pri akomkoľvek zaťažení. Dodatočné nastavenie miery pruženia v širokom rozsahu 110 až 160 Nm slúži na rozšírenie možností nastavení „Sport“, „Normal“ a „Comfort“ v ESA II, čo výrazne zlepšuje jazdné vlastnosti.
Ak to porovnáme s konvenčnými mechanickým nastaveniami charakteristík predpätia pružiny a charakteristík tlmenia, tak výhoda systému elektronického nastavenia odpruženia ESA spočíva v jeho konštantnej a bezprostrednej harmonizácii všetkých komponentov rámu, a v jeho zabraňovaní vzniku chyby „normálneho používateľa“. Jazdci sú taktiež ušetrení časovo náročných úprav pomocou náradia a pomáha im vykonávať úpravy v priebehu niekoľkých sekúnd jednoduchým stlačením tlačidla. Toto zaisťuje to, že ak s tebou cestuje aj spolujazdec, môžeš v momente spozorovania alebo zistenia neočakávaného povrchu vozovky okamžite reagovať
+ Čítaj viac

Podrobnejší pohľad na technológiu

spinner