Ak sa v meranej hladine prúdenia, v inej polohe než je koncová poloha čelného skla, zistí rázová vlna, automaticky sa zasunie. To zabraňuje tomu, aby predmety a prsty boli zachytené medzi čelným sklom a hornou kapotážou. Keď je čelné sklo dole, slúži tiež ako ochrana proti krádeži navigačného systému BMW, ktorý je k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo.
+ Čítaj viac

Podrobnejší pohľad na technológiu

spinner