V motore s protibežnými piestami, ktorý sa prvýkrát použil v novom modeli R 1200 GS, sa používa aj nový digitálny systém riadenia motora BMS-X. Medzi jeho hlavné vlastnosti patrí plne sekvenčné vstrekovanie paliva, kompaktné rozvrhnutie a nízka hmotnosť. Riadenie motora založené na systéme alpha-n s rozhraním pre krútiaci moment zohľadňuje množstvo ovplyvňujúcich faktorov. Umožňuje jednoduché riadenie prenosu krútiaceho momentu a charakteristiky odozvy priradené prostredníctvom charakteristík systému e-gas rôznym režimom jazdy, ktoré sa majú prispôsobiť najrôznejším hraničným podmienkam. Základom tohto riadenia je množstvo nasávaného vzduchu, ktoré sa určuje nepriamo cez uhol clony a rýchlosť otáčania. Systém riadenia motora vytvára individuálne koordinované hodnoty na dávkovanie vstrekovania a čas zapaľovania s použitím dodatočných parametrov motora a okolitého prostredia (vrátane teploty motora, teploty vzduchu, tlaku okolitého vzduchu) spolu s charakteristickými mapami a korekčnými funkciami, ktoré sú uložené.
Príprava zmesi sa uskutočňuje pomocou elektronického vstrekovania paliva cez telesá škrtiacej klapky so šírkou otvoru 52 mm namiesto predchádzajúcej šírky 50 mm. Novo navrhnuté, zámerne vysokotlakové výtokové hubice a veľkorozmerný tlmič nasávania zaručujú optimálny prísun chladného nasávaného vzduchu a tým aj optimálne plnenie.
Každý škrtiaci ventil je ovládaný elektromotorom, ktorý je súčasťou systému e-gas. Aby sa zaistilo plne elektronické riadenie motora, požiadavky vodiča sa prenášajú snímačom plynovej rukoväte a v závislosti od zvoleného režimu jazdy sa tieto skonvertujú na cieľovú polohu škrtiacej klapky, ktorá sa potom nastaví elektronicky.
Systém e-gas nového modelu BMW R 1200 GS zvyšuje schopnosť jazdy a optimalizuje plynulosť jazdy v oblasti blízko voľnobehu tým, že riedenie motora zisťuje rozdiely medzi dvomi valcami v strednom tlakovom rozsahu a kompenzuje ich pomocou ovládania selektívneho škrtiaceho ventilu. Výsledkom toho je, že rôzne reakcie škrtiacej klapky (jemná, optimálna, priama) sú možné s voliteľným príslušenstvom „Režimy ASC a jazdy“ v závislosti od príslušnej oblasti použitia. Vďaka oveľa vylepšenej ovládateľnosti by mohol byť uhol ovládača škrtiacej klapky znížený z 85 na 70 stupňov. Táto technológia by sa mohla použiť aj s voliteľným komfortným príslušenstvom tempomatu. Pre model R 1200 GS je k dispozícii tiež voliteľný doplnok v podobe elektronického systému tempomatu, ktorý bol prvýkrát použitý na modeli BMW GS, a ktorý robí dlhšiu jazdu na diaľnici pohodlnejšiu.
+ Čítaj viac

Podrobnejší pohľad na technológiu

spinner