Riadenie motora založené na systéme alpha-n s rozhraním pre krútiaci moment zohľadňuje množstvo ovplyvňujúcich faktorov. Umožňuje to, že cieľový výstup krútiaceho momentu a prevádzka motoru sú citlivo prispôsobené najrôznejším hraničným podmienkam.
Základom tohto riadenia motora je množstvo nasatého vzduchu, ktoré je určované nepriamo na základni uhlov otvorov a rýchlosti otáčania. Systém riadenia motora vytvára individuálne koordinované hodnoty na dávkovanie vstrekovania a čas zapaľovania s použitím dodatočných parametrov motora a okolitého prostredia (vrátane teploty motora, teploty vzduchu, tlaku okolitého vzduchu) spolu s charakteristickými mapami a korekčnými funkciami, ktoré sú uložené. Typom paliva ja určené bezolovnaté typu Super, t. j. minimálne 95 oktánov.
+ Čítaj viac

Podrobnejší pohľad na technológiu

spinner