Motor je regulovaný interaktívnym riadiacim systémom, ktorý obsahuje snímač Motronic, katalyzátor a kyslíkový senzor, a funguje mimoriadne účinne tak, aby sa zaistilo optimálne zníženie škodlivín vo výfukových plynoch. Na reguláciu emisií sa používa katalyzátor s povrchovou úpravou kovovým nosičom a drahými kovmi, akými sú paládium a ródium.
Tieto drahé kovy majú katalytický účinok a premieňajú škodliviny, akými sú oxid uhoľnatý, uhľovodíky a oxid dusný, na menej škodlivé látky. Pri spaľovaní je kľúčom k účinnosti katalyzátora pomer vzduchu a paliva. Ideálna je v pomere 14,7 dielov vzduchu k jednému dielu paliva.
Senzor kyslíku meria zostatkový obsah kyslíku vo výfukovom plyne, čím zabezpečuje potrebné korekčné signály pre riadiacu jednotku vo vzťahu k zloženiu zmesi. Tým sa priebežne zaisťujú charakteristiky výfukových plynov, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu.
Regulované katalyzátory inštalované vo výkonných výfukových systémoch s príjemným zvukom predstavujú optimálnu syntézu moderných motocyklov pre jazdcov aj životné prostredie.
+ Čítaj viac

Podrobnejší pohľad na technológiu

spinner