Informačná obrazovka zobrazuje údaje o hlasitosti a aktuálnej skladbe. Externé zariadenia možno uložiť do uzavretého priestoru na pravej strane interiérového panelu, kde budú chránené pred vplyvmi počasia.
Funkcia rádia zostáva nezmenená. Nový systém zvuku odteraz umožňuje uloženie 24 rádiových staníc. Predtým sa ich dalo uložiť len šesť. Rozhlasovú stanicu možno zvoliť buď manuálne pomocou funkcie pamäte, alebo prostredníctvom funkcie vyhľadávania stanice, kedy sa vyhľadá ten najlepší príjem (automatické uloženie). Informačná obrazovka zobrazuje údaje o aktuálnej rozhlasovej stanici. Ovládanie hlasitosti (závislé od rýchlosti) má tri úrovne.
Okrem funkcií zobrazovaných multifunkčným ovládačom je možné rádio ovládať ako predtým pomocou tlačidiel umiestnených vľavo na interiérovom paneli.
+ Čítaj viac

Ešte podrobnejší pohľad na technológiu

spinner