Bez ohľadu na to, či si nováčikom alebo skúseným jazdcom vďaka ABS je brzdenie jednoduchšie a bezpečnejšie bez ohľadu, či brzdíš za mokre, v núdzových situáciách alebo keď idete so spolujazdcom a prepravujete batožinu. Systém je využiteľný v podstate za akýchkoľvek podmienok. Jazdec má teda možnosť kedykoľvek zvoliť optimálnu brzdnú dráhu bez toho, aby hrozil pád vplyvom zablokovania kolies.
BMW Motorrad využíva v závislosti od typu motocyklu rôzne druhy brzdových systémov ABS: ABS alebo ABS s osadenou čiastočne integrovanou funkciou. Obidva systémy spoľahlivo zamedzia zablokovaniu kolies v situácii núdzového brzdenia prostredníctvom elektronicky riadenej hydrauliky. Snímače kolies merajú rýchlosť, ktorou sa predné aj zadné kolesá otáčajú, čím sa zaistí okamžité blokovanie niektorého z kolies. Snímače predajú merací impulz procesoru, ktorý aktivuje modulátor tlaku v okruhu hydraulickej brzdy predného alebo zadného kolesa. Aktivovaný modulátor tlaku zníži brzdový tlak v zlomku sekundy a potom sa znova zvýši. Zaistí sa tým, že v brzdovom systéme príslušného kolesa v regulačnom rozsahu ABS je vždy presne dosiahnutá požadovaná úroveň brzdového tlaku, čím sa zabráni dosiahnutiu limitu blokovania.
Integrálna ABS BMW Motorrad pracuje s brzdovým servopohonom vo verzii I-ABS I. Elektricky ovládané hydraulické čerpadlo tu napomáha pri vytváraní brzdového tlaku generovaného brzdovou pákou a valcom. Pri modeloch postavených od roku 2007 je inštalovaný nový jemný regulačný systém, ktorý funguje bez brzdového servopohonu (I-ABS II). Pri brzdových systémoch s čiastočnou integráciou ovláda páka na riadidlách brzdy na obidvoch kolesách, zatiaľčo páka nožnej brzdy pôsobí len na brzdu zadného kolesa. Systémy ABS poskytujú značnú výhodu z hľadiska bezpečnosti v porovnaní s bežnými brzdovými systémami, ako je často popisované pri testování motocyklov.
Riadiaca elektronika a hydraulika brzdového servopohonu a protiblokovacieho brzdového systému sú uložené v centrálnom tlakovom modulátore integrálnej brzdy. Celkom tri procesory zabezpečujú najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti systému. Dva riadiace mikroprocesory ovládajú riadiaci systém paralelne, kým tretí monitoruje proces. Pri každej aktivácii zapaľovania systém vykoná samočinný test, pri ktorom blikajú kontrolky ABS v kokpite. Automaticky se vypnú, akonáhle snímače rýchlosti vyšlú príslušný signál a systém bude fungovať bez vykazovania chýb.
Pri použití v teréne možno ABS BMW Motorrad na vhodných modeloch jednoducho vypnúť stlačením tlačidla ABS počas samočinného testovania.
+ Čítaj viac

Ešte podrobnejší pohľad na technológiu

spinner