BMS-X zisťuje otáčajúce sa zadné koleso porovnaním rýchlostí predného a zadného kolesa pomocou snímačov ABS a údajov nameraných snímačom uhlovej rýchlosti (snímač sklonu). Riadenie motoru v takýchto prípadoch aktivuje príslušné zníženie hnacieho krútiaceho momentu znížením polohy zapaľovania, zásahom do vstrekovania paliva a ovplyvnením polohy škrtiacej klapky.
Narozdiel od predošlých systémov BMW Motorrad ASC je náklon určovaný aj prostredníctvom zložitého panelu snímačov a je zohľadnený v správaní sa pri riadení trakcie DTC. DTC je individuálne kombinované s každým z jazdných režimov, čím sa za všetkých okolností zaistí maximálna jazdná bezpečnosť.
Aj keď riadenie trakcie DTC poskytuje cennú podporu a pre jazdca predstavuje skutočnú výhodu pri zrýchľovaní, podobne ako ABS nedokáže zmeniť zákony fyziky. Môže sa však stať, či už vplyvom nesprávneho úsudku alebo chyby pri riadení, že jazdec toto obmedzenie prekročí, čo môže v krajných prípadoch zapríčiniť aj pád. DTC (dynamické riadenie trakcie) ti ale pomôže lepšie a hlavne bezpečnejšie využiť možnosti dynamického riadenia. V prípade zvláštnych požiadaviek, napr. pri pretekaní, možno DTC (dynamické riadenie trakcie) individuálne vypnúť.
+ Čítaj viac

Ešte podrobnejší pohľad na technológiu

spinner