Dodatočné funkcie brzdového svetla, ktoré sú ale v súčasnej dobe obmedzené len na oblasť EÚ a EHK, je rozdelená do dvoch úrovní. Prvá úroveň sa aktivuje rýchlym spomalením z rýchlosti nad 50 km/h. Brzdové svetlo varuje vozidlá za motocyklom pri frekvencii 5 Hz. Na druhej úrovni sa systém výstražných svetiel aktivuje rapídnym núdzovým brzdením na rýchlosť pod 14 km/h. Systém zostane aktívny, pokiaľ vozidlo nezrýchli aspoň na 20 km/h.
Dynamické brzdové svetlo je k dispozícii len ako voliteľný prvok výbavy z výroby v kombinácii so systémom ABS Pro (spoločne s voliteľným vybavením Pro Riding Modes) počnúc modelovým rokom 2016. V prípade modelov R 1200 GS a R 1200 GS Adventure a S 1000 R. Tourery K 1600 GT, GTL a GTL Exclusive budú mať tento bezpečnostný prvok v štandardnej výbave od modelového roku 2016.
+ Čítaj viac

Ešte podrobnejší pohľad na technológiu

spinner