Automatické prepínanie medzi svetlometom pre denné svietenie a stretávacím svetlometom sa vykonáva automaticky v závislosti na nastavení v ponuke prístrojovej dosky.
Se zapnutým svetlom pre denné svietenie je motocyklista omnoho viditeľnejší, vďaka čomu je aj vo väčšom bezpečí. K tomu sa pridáva ešte efekt nápadného vzhľadu vodorovného "U", ktorý je, rovnako, ako svetelné kruhy pri modeloch K 1600, nezameniteľným rozpoznávacím znakom nového GS.
Svetelná jednotka má dve LED diódy pre stretávacie a diaľkové svetlomety a štyri ďalšie LED diódy pre svetlá na denné svietenie a polohové svetlá. Tie sú pripevnené k centrálnemu chladiču z liateho hliníka. Za chladičom sa nachádza axiálny ventilátor. Ďalší usmerňovať vzduchu privádza teplý vzduch k čelnému sklu, čím vytvára cirkuláciu vzduchu vo svetlomete. Táto cirkulácia vzduchu umožňuje odraz svetla a prispieva aj k odmrazovaniu šošoviek svetlometov počas zimy.
+ Čítaj viac

Ešte podrobnejší pohľad na technológiu

spinner