Technologický pokrok zároveň umožnil pri dobehu každého intervalu znížiť rozsah potrebnej údržby. Z jednania s predajcami a zákazníkmi je zrejmé, že nie vždy využívajú predpísanú ročnú servisnú údržbu, ktorá sa vykonáva nad rámec údržby po najazdení 10 000 km a servisu po najazdení každých 20 000 km. Môže to mať nežiadúci vplyv na technický stav vozidiel a znamenať, že motocykle sú napríklad udržiavané len raz za tri roky. Veľký rad prevádzkových materiálov tak zastaráva.
V snahe zohľadniť meniace sa správanie zákazníkov a technologický pokrok spoločnosť BMW Motorrad vyvinula flexibilný koncept údržby, ktorý zároveň zohľadňuje obdobie, kedy sa stroje nepoužívajú. Znamená to, že rozsah servisných prác závisí viac na uplynulom čase než na počte najazdených kilometrov.
Ukazovateľ intervalov servisných činností je súčasťou stratégie dynamickej údržby. Bez ohľadu na počet najazdených kilometrov je v prípade všetkých motocyklov BMW nutná jedna údržba ročne. V prípade zákazníkov, ktorí veľa najazdia je okrem povinnej každoročnej servisnej prehliadky nutná aj výmena súčastí závislých na počte najazdených kilometrov. To znamená, že je nutná dodatočná údržba, pokiaľ najazdená vzdialenosť prekročí 10 000 km ročne. Zákazník bude včas informovaný o tom, že je čas na servisnú prehliadku jeho stroja. Informáciu dostane cez multifunkčný displej.
+ Čítaj viac

Ešte podrobnejší pohľad na technológiu

spinner