Z pohľadu kinematiky tvorí vytvára predného kolesa Duolever kĺbový štvoruholník, v ktorom sú na ráme nad valivým ložiskom upevnené dve pozdĺžne ramená z kovanej oceli. Tie vedú nosič kolesa vyrobený pomocou hliníkového gravitačného odlievania s extrémnou odolnosťou proti skrúteniu, ktorý je opticky podobný súčasnej vidlici. Pruženie a tlmenie preberá centrálnu pružnú jednotku, ktorá je kĺbovo spojená s dolným ramenom a opiera sa o rám.
Nožnicový kĺb lichobežníkového tvaru uložený na riadiacej hlave a nosiči kolesa je spojený s riadením. Prenáša riadiace pohyby. Konštrukcia Duolever se na rozdiel od teleskopickej vidlice obíde úplne bez klznej a vodiacej trubice. Súčasne ešte dôslednejšie oddeľujú funkcie riadenie a tlmenia než tomu bolo pri osvedčenej technológii Telelever. Z výsledku tohto oddelenia funkcií riadenia a pruženia má maximálny úžitok jazdec. Pohodlie a priľnavosť k zemi je na úrovni, ktorí nikdy predtým nebola dosiahnutá.
Výhodou tohto dokonale inovatívneho odpruženia predného kolesa je zrejmá úplná odolnosť proti skrúteniu. Zatiaľ čo vodiace a ponorné trubice konvenčnej teleskopickej vidlice sa pri pružení alebo prepružení kolesa smerom, nadol skrútia bočne aj pozdĺžne, odpruženie predného kolesa Duolever firmy BMW Motorrad takéto negatívne vplyvy nepozná. Jeho obidve pozdĺžne ramená prijímajú sily, ktoré vznikajú pri pružení alebo prepružení kolesa smerom nadol, pričom udržiavajú klznú vidlicu stabilnú. Tým sa vylúči akékoľvek skrútenie a odpruženie predného kolesa tak bude veľmi presné. Pokyny jazdca sa vykonávajú priamo a presne, pričom odozva predného kolesa je pri všetkých možných situáciách zrejmá.
Zámerným usporiadaním pozdĺžnych ložísk riadenia sa navyše dosiahne kinetické vyrovnanie predkláňania stroja pri brzdení. Podobné tomu bolo pri Telelever. Zatiaľ čo konvenčná teleskopická vidlica sa pri prudkých brzdných manévroch silne prepruží, prípadne sa dokonca dôjde k jej zablokovaniu, pri technológii Duolever sa aj v takejto chvíli zachová dostatočná zostatková dráha pružiny, vďaka čomu môže jazdec v zákrute začať brzdiť neskôr a stopa mu zostane stabilná.
Smer vyhýbania predného kolesa pri prejazde nerovnosťami možno pri technológii Duolever upraviť tak, aby sa jej správanie podobalo teleskopickej vidlici. V spojení s nepatrnou neodpruženou hmotou a malými silami odtrhu je výsledkom dokonale citlivá a komfortná reakcia.
Vedenie nápravy predného kolesa Duolever od firmy BMW Motorrad kombinuje prvky, ktoré boli až doteraz nekombinovateľné. Ide o smerovú stabilitu pri vysokých rýchlostiach, všestrannú manipuláciu, pocit presnosti pri riadení a smerovú stabilnú účinnosť bzdenia v celom rýchlostnom rozsahu.
+ Čítaj viac

Ešte podrobnejší pohľad na technológiu

spinner