Systém odpruženia kolies motocyklov musí v zásade spĺňať dve hlavné úlohy: mal by reagovať veľmi citlivo na zaťaženie spôsobené nerovnou vozovkou a prízemnými vlnami a súčasne by mal čo najlepšie chrániť podvozok pred nárazmi. Platí to najmä v oblasti nulovej polohy, kedy je motocykel zaťažený hmotnosťou jazdca a jeho vybavením. V tomto prípade sa využije asi tretina celkového zdvihu pružiny. Oproti tomu by odpruženie a tlmenie malo pri silnom zrýchlení reagovať tvrdšie. Podobne je tomu pri prejazde nerovného povrchu alebo väčších nerovností vozovky. V prípade, že sa zdvih pružiny doslova vyčerpá, malo by sa zabrániť prepruženiu pružného prvku až nadoraz. Hovoríme tu o progresívnej pružinovej a tlmiacej charakteristike.
Motocykly BMW radu R a K tejto požiadavke vyhovujú vzhľadom na použitie progresívne vinutých pružín a šikmo kĺbovo uloženej pružnej jednotke v systéme Paralever. Predpätie pružín možno pohodlne zmeniť pomocou ručného kolesa na základe rôznej hmotnosti jazdca a toho, či so sebou vezie spolujazdca alebo batožinu. Nastavenie sa vykonáva prostredníctvom hydraulického systému.
Progresívna pružná jednotka je navyše vybavené tlmiacim systémom, ktorého tlak sily tlmenia pri kompresnom tlmení narastá. Okrem toho možno priebeh tlmenia, podobne ako stupeň tlaku, presne prispôsobiť typu stroja a účelu použitia. Zvýšenie stupňa tlaku je vďaka konštrukcii možné o viac než 100 %. Charakteristiky prepruženia možno zvýšiť o 50 %.
Tento patentovaný systém tlmičov firmy BMW Motorrad sa svojou funkciou výrazne líši od doteraz známych systémov. Paralelne k hlavnému piestu tlmiaceho systému pracuje pomocný piest vnútri piestovnice, ktorý predstavuje dodatočný systém tlmenia. Pružná jednotka aj pružné jednotky bez tlmenia závislého na trase umožňujú jazdcovi prispôsobiť si rozťahovanie tlmiča svojmu štýlu jazdy a druhu cesty či terénu.
+ Čítaj viac

Ešte podrobnejší pohľad na technológiu

spinner