Všeobecne

Moja navigácia BMW Motorrad Navigator V nemá žiadne tlačené návody na použitie. Kde ich nájdem?
Pripoj navigáciu Navigator V k počítaču pomocou dodaného USB kábla. Návod na použitie je uložený vo formáte PDF v adresári „OwnersManual“ alebo na stránke Navigator V v sekcii na prevzatie Downloads.
K dispozícii sú dva rôzne typy balíkov navigácie Navigator V. Čím sa líšia?
Rozdiel je jasný a je nasledovný: Verzia pre prípravok na navigáciu neobsahuje 4-tlačidlový montážny držiak, pretože držiak na upevnenie je už namontovaný od výroby.
Je možné vnútornú pamäť navigácie BMW Motorrad Navigator V rozšíriť?
Áno. Zariadenie disponuje slotom na kartu microSD pre mapy s kapacitou až do 64 GB (mapa SDXC). Pamäť môže byť použitá na ďalšie mapy a tiež na uloženie MP3 skladieb. Skontroluj, či sú SD karty naformátované na formát FAT32. Formát exFAT nie je podporovaný.
Aká je maximálna kapacita pamäťových kariet pre navigáciu BMW Motorrad Navigator V?
Zariadenie disponuje slotom na kartu microSD pre mapy s kapacitou až do 64 GB (mapa SDXC). Pamäť môže byť použitá na ďalšie mapy a tiež na uloženie MP3 skladieb. Skontroluj, či sú SD karty naformátované na formát FAT32. Formát exFAT nie je podporovaný.
Môžem si zakúpiť ďalšie mapy, ktoré nie sú súčasťou navigácie BMW Motorrad Navigator?
Áno, všetky mapy, ktoré sú k dispozícii od spoločnosti Garmin alebo pre zariadenia značky Garmin, je možné používať aj s navigáciou Navigator V. Ďalšie mapy je možné zakúpiť aj od spoločnosti BMW Motorrad a spoločnosti Garmin. Prehľad dostupných mapových materiálov Garmin nájdeš na webovej stránke spoločnosti Garmin.
V mapových dátach som zistil chybu. Ako môžem nahlásiť chyby a nechať ich opraviť?
Chyby v mapových dátach je možné nahlásiť spoločnosti Garmin pomocou programu Base Camp na ďalšie spracovanie. Ak to chceš urobiť, pripoj navigáciu Navigator V k počítaču a otvor Base Camp. Teraz môžeš nahlásiť chybu kliknutím pravým tlačidlom myši na zobrazenie mapy pod možnosťou „Report map error“ (Nahlásiť chybu v mape).
Môžem navigáciu BMW Motorrad Navigator V používať nezávisle od motocykla, napríklad v aute?
Aby bolo možné používať navigáciu Navigator V aj v automobile, je potrebná súprava do automobilov pozostávajúca z držiaku s integrovaným reproduktorom, držiaka na čelné sklo a spojovacieho kábla. Toto máš k dispozícii v podobe originálneho príslušenstvo BMW s číslom dielu 77 52 8 544 460.
Vlastním už súpravu na navigáciu Navigator IV. Môžem ju použiť aj na navigáciu Navigator V?
To je vo všeobecnosti možné. Navigácia Navigator V pasuje do držiaka a napája aj batériu. Avšak, na rozdiel od navigácie Navigator IV, navigácia Navigator V nemá zabudovaný reproduktor. A súprava do automobilu pre navigáciu Navigator IV tiež nemá žiadny reproduktor, čo znamená, že hlasové oznámenia nebude počuť. Z tohto dôvodu je lepšie použiť príslušnú súpravu do automobilov s integrovaným reproduktorom pre navigáciu Navigator V.
Prečo musím súhlasiť s podmienkami licencie zakaždým, keď zapnem navigáciu Navigator V?
Súhlas s podmienkami licencie sa vyžaduje len vtedy, ak zariadenie ešte neprijímalo žiadny satelitný signál a ešte nebolo presunuté. Po prvej jazde s navigáciou Navigator už nemusíš svoj súhlas s podmienkami potvrdzovať. Príjem signálu sám o sebe nestačí. Navigácia Navigator sa musí tiež pohybovať.
Niekoľko trás, ktoré som do navigácie Navigator V presunul pomocou programu BaseCamp, už nepotrebujem. Hoci som ich v zariadení trasy odstránil, po jeho resetovaní sa opätovne objavia. Ako môžem trasy natrvalo odstrániť?
Pri presune pomocou programu BaseCamp sú trasy a obľúbené položky natrvalo uložené v zariadení. Ak chceš z navigácie Navigator natrvalo a nevratne odstrániť všetky trasy a obľúbené položky, najskôr to urob v príslušných ponukách v zariadení odstránením trasy a obľúbených položiek. Potom pripoj zariadenie k počítaču a odstráň všetky súbory v podpriečinku / GPX, kde sú uložené trasy a obľúbené položky.
Čo je to zbernica LIN?
Zbernica LIN (Local Interconnect Network) je najnovší a najuniverzálnejší sériový komunikačný systém vo vozidle. Je to otvorený štandard „podriadený pod“ zbernicu CAN a používa sa tam, kde je technológia zbernice CAN časovo náročná. LIN umožňuje jednoduchú komunikáciu pre inteligentné snímače a akčné členy, pre ktoré nie je potrebná šírka pásma a flexibilita zbernice CAN.
Čo znamená TMC?
TMC je skratka pre kanál dopravných správ (Traffic Message Channel). TMC sú dopravné informácie, ktoré vysielajú mnohé vysielače spolu s rozhlasovými stanicami. Informácie TMC nie je počuť priamo v rozhlasovom signáli, ale môžu byť dekódované pomocou vhodných prijímačov. Tieto informácie potom môže použiť automatický plánovač ciest, napríklad aby sa predišlo dopravným zápcham alebo nebezpečenstvám.
Čo znamená funkcia Text-to-Speech?
Prevod textu na reč Text-to-speech znamená v prvom rade väčšie pohodlie používateľa navigácie Navigator V. Je to z toho dôvodu, že hlasové oznámenia nielenže informujú o smere, ale aj o názve cesty. Toto zabraňuje pomýleniu sa pri odbočovaní a zjednodušuje to navigáciu. Predchádzajúce hlasové oznámenia boli vždy nahovorené reálnym hlasom a boli prednahraté. Hlasové oznámenia boli potom podľa potreby zostavované z príslušných častí oznámenia a prehrali sa. Ak by sa mali použiť predzaznamenané názvy ciest, bolo by potrebné digitalizovať všetky názvy ciest v mapovom materiáli, čo by nebolo možné vzhľadom na rozsah dát. Funkcia Text-to-speech na druhej strane skutočne číta text tým, že účinne imituje ľudský hlas. Preto nevyužíva prednahraté hlasy, ale dokáže vysloviť každé písmeno, slabiku a ich kombinácie. Výsledkom je oznámenie, ktoré ti zjednodušuje navigáciu.

Všeobecne o rozhraní Bluetooth

Ktoré zariadenia môžem pripojiť k mojej navigácii Navigator V prostredníctvom Bluetooth?
Pomocou navigácie BMW Motorrad Navigator V môžeš pripojiť komunikačné Bluetooth systémy, mobilné telefóny, smartfóny a ďalšie zariadenia Navigator V.
Môžem použiť prehrávač médií navigácie BMW Motorrad Navigator V aj bez náhlavnej súpravy Bluetooth, napr. prostredníctvom kábla?
Nie, toto nie je možné. Prehrávač médií navigácie BMW Motorrad Navigator V je aktívny len vtedy, keď je cez rozhranie Bluetooth pripojená náhlavná súprava s podporou A2DP. Ak nie je pripojená žiadna náhlavná súprava Bluetooth, navigácia BMW Navigator V vysiela do audio systému BMW Motorrad len hlasové oznámenia cez kábel.
Môžem počuť hlasové oznámenia navigácie BMW Motorrad Navigator V bez použitia komunikačného Bluetooth systému?
Áno, toto je možné. Pre motocykle K 1600 GT, K 1600 GTL a R 1200 RT sa hlasové oznámenia prehrávajú po pripojení k voliteľnému príslušenstvu audio systému prostredníctvom zabudovaných reproduktorov. Pri používaní automobilovej súpravy pre navigáciu BMW Motorrad Navigator V (číslo dielu 77 52 8 544 460) sa hlasové oznámenia prehrávajú prostredníctvom reproduktora integrovaného do automobilového držiaka.
Aké údaje je možné prenášať medzi dvoma navigáciami BMW Motorrad Navigator V prostredníctvom Bluetooth rozhrania?
Pohodlné a praktické: trasy a obľúbené položky je možné prenášať prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Pri prenose trás môžu nastať v trasách mierne odchýlky, ak v oboch zariadeniach nie je nainštalovaná rovnaká cestná mapa. Je to z toho dôvodu, lebo trasa sa vždy prepočítava pomocou mapových dát v príslušnom zariadení.
Je prenos dát cez rozhranie Bluetooth možný aj medzi navigáciou Navigator V a Navigator IV alebo medzi navigáciou Navigatorom V a Navigator Adventure?
Nie, prenos dát Bluetooth medzi navigáciou Navigator IV a Navigator V nie je možný, pretože Navigator V používa novší interný systém na ukladanie trás (nazývaných Trips), ktorý nie je kompatibilný s navigáciou Navigator IV. Bluetooth prenos dát do navigácie Navigator Adventure nie je možný, pretože táto navigácia nepodporuje rozhranie Bluetooth. Prenos dát medzi dvoma zariadeniami Navigator Adventure sa vykonáva pomocou štandardu ANT.

Bluetooth komunikácia

Môže sa navigácia BMW Motorrad Navigator V kombinovať s komunikačným systémom BMW Motorrad?
Áno, navigácia Navigator V má zabudované rozhranie Bluetooth. Preto ho môžeš používať spoločne s komunikačným systémom BMW Motorrad. Takže hlasové oznámenia z navigácie Navigator V sa preto môžu prenášať bezdrôtovo do prilby BMW Motorrad. Toto neprerušuje interkomunikačné spojenie medzi dvoma prilbami BMW Motorrad. Vokálne oznámenia sa prenášajú len do jednej prilby (prilba vodiča). Ak je k dispozícii aj mobilný telefón s rozhraním Bluetooth a aj navigácia Navigator V, tento sa pripojí priamo k navigácii Navigator V a nie k prilbe. Môžeš ho potom pohodlne ovládať pomocou navigácie Navigator V. Týmto spôsobom sa v navigácii Navigator V zobrazujú prichádzajúce hovory s telefónnym číslom. Prostredníctvom navigácie Navigator V môžeš tiež prijímať alebo odmietať hovory. Hovory tiež môžeš uskutočňovať. Vtedy navigácia Navigator V funguje ako klávesnica.
Môžu sa Bluetooth komunikačné systémy od iných výrobcov používať s navigáciou BMW Motorrad Navigator?
Áno, toto je vo všeobecnosti možné. Nemôžeme však zaručiť, že budú fungovať bez akýchkoľvek problémov. Na optimálne fungovanie sa odporúča používať komunikačné systémy BMW Motorrad.
Čo musím urobiť na prepojenie navigácie BMW Motorrad Navigator V s komunikačným systémom BMW Motorrad?
V príslušnom návode na použitie je uvedený postup pripojenia Bluetooth zariadení ku komunikačnému systému BMW Motorrad a navigácii Navigator V.
Môže byť aj navigácia BMW Motorrad Navigator V prepojená s prilbou vodiča prostredníctvom Bluetooth rozhrania, ak je pomocou interkomunikačného systému pripojená s prilbou spolujazdca?
Áno, toto je možné. Hlasové oznámenia a hudba z prehrávača médií sa však môžu prehrávať iba v jednej prilbe. Takže ak chceš navigáciu Navigator V používať s dvoma komunikačnými systémami BMW Motorrad, musíš ju najprv pripojiť k prilbe (prilbe vodiča). Druhá prilba je prepojená s prvou prilbou tak, ako je to opísané v návode na použitie komunikačného systému BMW Motorrad. Interkomunikačné pripojenie zostáva zachované aj počas hlasových oznámení z navigácie Navigator V.
Inštaloval som si do prilby komunikačný systém BMW Motorrad, ale cez ovládač MMC nemôžem nastaviť hlasitosť.
Nastavovanie hlasitosti komunikačného systému BMW Motorrad pomocou ovládača MMC si pre komunikačný systém BMW Motorrad vyžaduje najnovšiu verziu softvéru v250. Softvér je bezplatne k dispozícii od autorizovaného predajcu motocyklov BMW.
Môžem ovládač MMC na modeli R 1200 GS použiť na ovládanie hlasitosti v prilbe Bluetooth, ktorá nie je značky BMW?
Nie. Ovládanie hlasitosti prostredníctvom ovládača MMC si vyžaduje, aby Bluetooth prilba umožňovala ovládať hlasitosť diaľkovo. Diaľkové ovládanie pomocou ovládača MMC podporuje len komunikačný systém BMW Motorrad.
Ak používam navigáciu BMW Motorrad Navigator V s prilbou s interkomunikačným systémom, počujem zvuk pri každom stlačení tlačidla alebo obrazovky. Ako sa môžem tomu vyhnúť?
Ak používaš navigáciu Navigator V spoločne s komunikačným systémom BT, odporúčame vypnúť tóny tlačidiel a tóny stáčania na dotykovej obrazovke. Ak to chceš urobiť, prejdi na hlavnú stránku navigácie Navigator V a stlač „Volume“. Na ďalšej stránke stlač tlačidlo v ľavom hornom rohu. Ak chceš vypnúť tón tlačidiel, vypni zelené zaškrtnutie stlačením tlačidla „key tones“.

Mobilný telefón s rozhraním Bluetooth

Môj mobilný telefón môžem pripojiť k navigácii Navigator V len na krátky čas (cca 10 sekúnd) a potom je spojenie prerušené. Potom sa v navigácii Navigator V zobrazí chybové hlásenie. Pripojenie cez Smartphone Link však funguje bez akýchkoľvek problémov. Prečo je to tak?
Keďže navigácia Navigator V nemá vstavaný reproduktor, zobrazí sa táto správa vtedy, ak na reprodukciu zvuku nie je k dispozícii výstupné médium. Preto je pripojenie telefónu povolené len vtedy, ak je pripojená aj náhlavná súprava Bluetooth, prilba alebo automobilová súprava (s aktívnym napájaním). Pripojenie smartfónu cez Bluetooth samozrejme funguje vždy bez náhlavnej alebo automobilovej súpravy.
Môžem počuť hlasové oznámenia navigácie BMW Motorrad Navigator V počas telefonického hovoru?
Ak sa telefonický hovor uskutočňuje cez navigáciu Navigator V a pripojený mobilný Bluetooth telefón, hlasové oznámenia z navigácie Navigator V sú potlačené v prospech telefonického hovoru. Avšak varovný zvuk navigačných príkazov bude počuť počas telefonického hovoru. Súčasne sa tiež zobrazujú aj na obrazovke navigácie Navigator V
Môj smartfón a komunikačný systém BMW Motorrad som prepojil cez rozhranie Bluetooth k navigácii BMW Motorrad Navigator V. Môžem teraz počúvať hudbu z môjho smartfónu?
Nie, toto nie je možné. Navigácia BMW Motorrad Navigator V nemôže cez rozhranie Bluetooth vysielať žiadnu hudbu. Použite namiesto toho prehrávač médií integrovaný do zariadenia BMW Motorrad Navigator V.

Príprava navigácie

Aký je rozdiel v príprave navigácie na modeli K 1600 GT / GTL a modeli R1200 GS?
Príprava navigácie na modeli K 1600 GT / GTL a modeli R 1200 GS je veľmi podobná a je založená na rovnakej technológii. Viacúčelový ovládač na modeli R 1200 GS však ovláda navigáciu Navigator V priamo. Zatiaľ čo viacúčelový ovládač na modeli K 1600 GT / GTL riadi prístrojový panel, ktorý potom posiela krátke príkazy do navigácie Navigator V.
Potrebujem na prípravu navigácie na modeli R 1200 GS špeciálnu verziu navigácie BMW Motorrad Navigator V?
Nie, pre model R 1200 GS nie je potrebná špeciálna verzia navigácie BMW Motorrad Navigator V. Pretože pre navigáciu Navigator V existujú dve rôzne možnosti. Táto verzia prípravy navigácie neobsahuje 4-tlačidlový montážny držiak, pretože je už na modeli R 1200 GS namontovaný.
Môže byť príprava navigácie na modeli R 1200 GS dodatočne vylepšená?
Príprava navigácie obsahuje viacúčelový ovládač, montážnu konzolu a montážny držiak na prístrojovom paneli. Jednotlivé komponenty môžu byť dodatočne namontované neskôr.
Môžem tiež prípravu navigácie s viacúčelovým ovládačom namontovať na modeli R 1200 GS vyrábanom pred rokom 2013?
Nie, toto nie je možné. Príprava navigácie si vyžaduje zbernicu LIN. Táto nie je dostupná na modeloch R 1200 GS vyrábaných pred rokom 2013.
Ak bol model R 1200 GS objednaný bez prípravy navigácie, môže byť navigácia Navigator V namontovaná neskôr?
Áno, navigácia Navigator V s 4-tlačidlovým montážnym držiakom, ktorý je súčasťou balenia, je možné použiť aj na modeli R 1200 GS. Pri montáži sa vyžaduje montážna konzola aj cez prístrojový panel.
Vlastním už navigáciu Navigator IV. Môžem zariadenie použiť na modeli R 1200 GS s prípravou navigácie?
Áno, toto je možné. Jedinou požiadavkou je to, že navigácia Navigator IV používa verziu softvéru 4.90 alebo novšiu. Ak je to potrebné, softvér navigácie Navigator IV je možné aktualizovať pomocou aplikácie WebUpdater.
Môže byť s prípravou navigácie na modeli R 1200 GS použitá navigácia Garmin Zumo 660?
Navigácia Garmin Zumo 660 pasuje do prípravy navigácie a tiež môže byť napájaná. Ovládanie pomocou viacúčelového ovládača a všetky ďalšie špeciálne funkcie navigácie Navigator IV alebo Navigator V však nie sú podporované.
Je výstražné varovanie nádrže v navigácii Navigator V prepojené s výstražným indikátorom nádrže na modeli K 1600 GT / GTL alebo R 1200 GS prepojené s prípravou navigácie?
Výstražné varovanie nádrže v navigácii Navigator V na modeli K 1600 GT / GTL používa signál dojazdu, ktorý sa prenáša z motocykla. Prahovú hodnotu varovania je možné nastaviť individuálne. Je nezávislá od náhradného svetla K 1600 GT / GTL. Na druhej strane je na modeli R 1200 GS výstraha nádrže prepojená s indikátorom nádrže motocykla. Prahová hodnota varovania v navigácii Navigator V je preto prepojená na modeli R 1200 GS bez funkcie. Výstražné varovanie nádrže je na modeli R 1200 GS vysielané spolu s varovným signálom rezervy.
Môžem držiak, ktorý je nainštalovaný s prípravou navigácie, vymeniť za 4-tlačidlový montážny držiak a pritom stále používať viacúčelový ovládač?
Nie, toto nie je možné, pretože 4-tlačidlový montážny držiak nepodporuje zbernicu LIN.
Na mojom modeli 2013 R 1200 GS som používal navigáciu Navigator IV a rád by som si kúpil navigáciu Navigator V. Môžem navigáciu Navigator IV nahradiť navigáciou Navigator V?
Áno. Držiak prípravy navigácie na modeli 2013 R 1200 GS alebo na novšom modeli je plne kompatibilný s navigáciou Navigator IV aj Navigator V. Podporuje všetky funkcie navigácie Navigator V.
Na mojom modeli K 1600 GT / GTL som používal navigáciu Navigator IV a rád by som si kúpil navigáciu Navigator V. Môžem navigáciu Navigator IV nahradiť navigáciou Navigator V?
Áno. Držiak prípravy navigácie na modeli K 1600 GT / GTL je plne kompatibilný s navigáciou Navigator IV aj Navigator V. Podporuje všetky funkcie navigácie Navigator V. Keďže navigácia Navigator V má väčší displej než Navigator IV, kryt prístroja na motocykloch K 1600 GT / GTL vyrobených pred rokom 2014 musí byť (číslo dielu: 46 63 8 546 302) vymenený. Len potom bude viditeľná celá obrazovka navigácie Navigator V. Príslušný kryt priestoru navigácie je možné získať prostredníctvom nasledujúceho čísla dielu: 46 46 63 8 546 367.

Prevádzka a funkcie

Dokáže navigácia Navigátor V vypočítať trasy s mnohými zákrutami?
Áno, navigácia Navigátor V dokáže vypočítať trasy s mnohými zákrutami. Koniec koncov sú to tie najatraktívnejšie spojenia medzi dvomi bodmi.
Ako aktualizujem databázu predajcov BMW Motorrad v mojej navigácii?
Databáza predajcov BMW Motorrad sa v tvojej navigácii aktualizuje raz za rok. Najnovšiu verziu si môžeš prevziať na stránke navigácie Navigator V. Ak chceš spustiť inštaláciu, jednoducho skopíruj súbory do navigácie. V databáze sú uvedené presné pokyny.
V zobrazení mapy môže byť nakonfigurová ikona. Kde získam ikonu môjho motocykla BMW?
Ikony s najnovšími motorkami BMW Motorrad si môžeš stiahnuť na stránke navigácie Navigator V. V súčasnosti sú modely R 1200 GS, K 1600 GT, K 1600 GTL a R 1200 RT k dispozícii v rôznych farbách.
Pre modely K 1600 GT / GTL sú k dispozícii aktualizácie TMC. Sú tieto tiež k dispozícii pre model R 1200 GS?
Pre model K 1600 GT / GTL sú aktualizácie TMC prijímané rádiom motocykla a odtiaľ sú prenášané do navigácie Navigator V. Keďže model R 1200 GS nemá rádio, aktualizácie TMC tu nie sú k dispozícii.
Čo znamenajú malé trojuholníky, ktoré sa zobrazujú v rôznych ponukách a v dialógových oknách?
Malé trojuholníky informujú, že príslušnú funkciu navigácie Navigator V je možné aktivovať stlačením a podržaním ovládača MMC. Buď stlačením doprava alebo doľava, v závislosti od pozície trojuholníka.
Je možné v navigácii Navigator V prispôsobiť úvodnú stránku?
Nie, úvodnú stránku nie je možné prispôsobovať.
Musím pri tankovaní paliva do motocykla odobrať navigáciu BMW Motorrad Navigator, aby sa zabránilo jej postriekaniu benzínom alebo pôsobeniu výparov paliva?
Nie, kryt a obrazovka navigácie sú odolné voči palivu. Palivové škvrny môžeš jednoducho opatrne utrieť čistou handričkou.
Funkcia kompasu navigácie BMW Motorrad Navigator okamžite po zapnutí ukazuje nesprávny smer. Po odjazde motocykla sa začne ukazovať správny smer. Čo to spôsobuje?
Funkcia kompasu navigácie Navigator používa elektronický kompas a nie mechanický kompas s magnetom. Tento elektronický kompas určuje smer vyhľadávaním rozdielu medzi dvomi rôznymi bodmi merania polohy. Ak sa navigácia Navigator nepohybuje, zrejme neexistuje žiadny rozdiel a smer kompasu sa nedá určiť. Avšak hneď ako motocykel uvediete do pohybu, rozdiel je možné vypočítať. Kompas zobrazuje správny smer.
Podporuje navigácia BMW Motorrad Navigator približný odhad polohy?
Navigácia BMW Motorrad Navigator nepodporuje približný odhad polohy. Táto funkcia slúži na navigáciu vyhodnocovaním signálu tachometra a takzvaného „gyroskopu“ (magnetického kompasu) aj v situáciách, kde nie je dostupný satelitný príjem. Ako napríklad v tuneli.
spinner