BMW Motorrad je prvým výrobcom, ktorý ponúka doplnkové príslušenstvo už z výroby.

Vďaka automatickej aj ručnej aktivácii „inteligentného tiesňového volania“ sa súradnice vozidla odošlú priamo do call centra namiesto toho, aby bol jazdec spojený s lokálnym centrom koordinácie. Pomocou týchto údajov možno okrem miesta údajov určiť aj trasu cesty tak, aby tiesňové služby dokázali vyhľadať aj ťažko dostupné ciele. Ide o novinku v oblasti motocyklov.

Po informovaní sa call centrum pokúsi nadviazať kontakt s postihnutým. Od volajúceho nebudú požadované žiadne ďalšie informácie, ktoré by aktivovali reťazec záchranných operácií. Unikátne ako BMW: Komunikácia s postihnutým a ich podpora prebieha vo vybratom jazyku. Prvotné zásadné otázky možno vyjasniť ešte pred príjazdom záchranných služieb.

+ Čítaj viac

Informácie o následkoch zrážky a stavu motocyklu sa prenášajú pomocou čidiel na motocykle, vďaka čomu nemôžu byť spoľahlivo rozpoznané a odlíšené od typických situácií, do ktorých sa motocykel bežne dostáva. Jazdec pozná, že došlo k tiesňovému hovoru pomocou ikony na elektronickej prístrojovej doske a akustickému signálu. Komunikačný systém v prilbe nie je naviazaný na hlasovú komunikáciu s call centrom, pretože na pravom riadidle sú inštalované reproduktor a mikrofón, ktoré sú napevno upevnené k stroju.

+ Čítaj viac

K „inteligentnému tiesňovému hovoru“ dôjde predovšetkým pri týchto situáciách:

Scénar č. 1: Automatická aktivácia v dôsledku ťažkého pádu/dopadu (napr. čelná zrážka vo vysokej rýchlosti)
Tiesňový hovor sa automaticky aktivuje pokiaľ dôjde k ťažkému pádu alebo nárazu. Naviaže sa hlasová komunikácia s jazdcom, a to aj v prípade, ak nie je nutná. Pokiaľ dôjde k ťažkej nehode, okamžite príde k zalarmovaniu záchrannej služby.
Scenár č. 2: Automatická aktivácia v dôsledku ľahkého pádu/nárazu (napr. preklzávanie predného kolesa v nízkej rýchlosti)
Pri ľahších nehodách sa „inteligentné tiesňové volanie“ aktivuje po krátkom oneskorení. Vďaka tomu získa jazdec možnosť zrušiť tiesňové volanie ručne v prípade, že nebude potrebný príjazd záchrannej služby. Ak nedôjde k zrušeniu ECALL, naviaže sa hlasová komunikácia, na základe ktorej bude posúdená závažnosť nehody.
Scenár č. 3: Ručná aktivácia v tiesňových situáciách
V tomto prípade, napr. pri volaní o pomoc pri iných nehodách, sa tiesňové volanie aktivuje stlačením a podržaním tlačidla SOS na riadidlách, na základe čoho dôjde k hlasovej komunikácii. V prípade ručnej aktivácie je na ďalšie úkony potrebná hlasová komunikácia. Poškodený má v tomto prípade možnosť ukončiť tiesňové volanie stlačením tlačidla SOS alebo vypnutím motoru. Manuálna aktivácia „inteligentného tiesňového volania“ je možná len vtedy, ak stroj nie je v pohybe a súčasne je zapnuté zapaľovanie.
Na aktiváciu systému nemusí jazdec aktivovať kartu SIM ani mu nevznikajú žiadne ďalšie náklady na používanie dátových služieb. „Inteligentné tiesňové volanie“ je aktívne od začiatku cesty a možno ho kedykoľvek využiť tak, aby bolo v prípade nehody možné okamžite si zavolať pomoc. To šetrí drahocenný čas, čo môže byť pri vážnej nehode rozhodujúce v otázke života a smrti. Z mnohých použití systému ECALL v automobiloch vyplýva, že záchranné zložky vďaka tomuto bezpečnostnému systému prídu na miesto havária o 40 až 50 % rýchlejšie. Spoľahlivé rozpoznanie udalostí, ktoré nie sú nehodami, je možné vďaka komplexnému a inteligentnému systému snímačov detekcie nehody. Vďaka použitiu roamingu použije systém „inteligentného tiesňového hovoru“ vždy tú najlepšiu možnú sieť, a to bez ohľadu na miesto nehody. Prenesú sa len informácie o čase a polohe motocyklu, identifikačnom čísle vozidla a prirodzenom jazyku používateľa. Systém neukladá žiadne iné používateľské údaje. Napríklad nedochádza k žiadnym požiadavkám na zisťovanie rýchlosti alebo priebežnej polohy.
Na zaistenie vysokej úrovne kvality bude služba „inteligentného tiesňového volania“ pred zavedením podrobená rozsiahlemu testovaniu v príslušných krajinách a k jej sprístupňovaniu bude dochádzať postupne. Služba „inteligentného tiesňového volania“ bude už čoskoro dostupná v Nemecku. Postupne budú pribúdať aj ďalšie krajiny. Ďalšie informácie vám poskytne predajca.
Inteligentné núdzové volania možno použiť v nasledujúcich krajinách: Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Monako, Holandsko, Nórsko (2/2018), Poľsko, Portugalsko, San Marino, Švédsko (9/2017), Švajčiarsko, Španielsko, Vatikán a Spojené Kráľovstvo.
Sieť ECALL sa neustále rozširuje. Služba inteligentných tiesňových volaní sa v priebehu roka rozšíri aj do iných krajín.
+ Čítaj viac

Podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov

Terms and Conditions
MP3   |   0.84 MB
This is disclaimer text for gpx download files.

Ešte podrobnejší pohľad na technológiu

spinner